Hunter x Hunter ตอนที่ 1-148 END


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2011

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Fantasy / Shounen / Super Power

เรื่องย่อ :

          โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์…
FANSUB โดย :
Hunter x Hunter

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 1 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 2 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 3 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 4 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 5 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 6 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 7 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 8 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 9 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 10 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 11 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 12 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 13 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 14 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 15 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 16 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 17 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 18 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 19 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 20 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 21 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 22 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 23 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 24 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 25 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 26 | 16-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 27 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 28 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 29 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 30 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 31 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 32 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 33 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 34 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 35 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 36 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 37 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 38 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 39 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 40 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 41 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 42 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 43 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 44 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 45 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 46 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 47 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 48 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 49 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 50 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 51 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 52 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 53 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 54 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 55 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 56 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 57 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 58 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 59 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 60 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 61 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 62 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 63 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 64 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 65 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 66 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 67 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 68 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 69 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 70 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 71 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 72 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 74 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 75 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 76 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 77 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 78 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 79 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 80 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 81 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 82 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 83 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 84 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 85 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 86 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 87 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 88 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 89 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 90 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 91 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 92 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 93 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 94 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 95 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 96 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 97 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 98 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 99 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 100 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 101 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 102 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 103 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 104 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 105 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 106 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 107 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 108 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 109 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 110 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 111 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 112 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 113 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 114 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 115 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 116 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 117 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 118 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 119 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 120 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 121 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 122 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 123 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 124 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 125 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 126 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 127 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 128 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 129 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 130 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 131 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 132 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 133 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 134 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 135 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 136 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 137 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 138 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 139 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 140 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 141 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 142 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 143 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 144 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 145 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 146 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 147 | 17-08-2019 ]

[ Hunter x Hunter ตอนที่ 148 | 17-08-2019 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า