Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1-144 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2011

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Comedy / Fantasy / Shounen

เรื่องย่อ :

          โลกอยู่ในยุคกรูเมต์ ซึ่งวิทยาการทางอาหารเจริญถึงขีดสุด เป็นยุคสมัยที่อาหารขับเคลื่อนทุกสิ่งและวัตถุดิบหายากมีคุณค่ามหาศาล จึงได้ถือกำเนิดอาชีพ "นักล่าอาหาร" ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาวัตถุดิบหายากที่มีอยู่มากมายทั่วโลก และในยุคนี้ เมื่อพ่อครัวหนุ่ม "โคมัตสึ" ได้พบกับ"โทริโกะ" หนึ่งในจตุรเทพนักล่าอาหาร ผู้มีความปรารถนาที่จะค้นหาสุดยอดวัตถุดิบเพื่อจะมาเติมเต็มฟูลคอร์สของตน เอง การผจญภัยเพื่อตามล่าสุดยอดวัตถุดิบมากมายจึงได้เริ่มขึ้น
FANSUB โดย :
Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 1 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 2 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 3 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 4 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 5 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 6 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 7 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 8 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 9 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 10 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 11 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 12 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 13 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 14 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 15 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 16 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 17 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 18 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 19 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 20 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 21 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 22 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 23 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 24 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 25 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 26 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 27 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 28 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 29 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 30 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 31 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 32 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 33 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 34 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 35 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 36 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 37 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 38 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 39 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 40 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 41 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 42 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 43 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 44 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 45 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 46 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 47 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 48 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 49 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 50 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 51 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 52 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 53 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 54 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 55 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 56 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 57 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 58 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 59 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 60 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 61 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 62 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 63 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 64 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 65 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 66 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 67 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 68 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 69 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 70 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 71 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 72 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 73 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 74 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 75 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 76 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 77 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 78 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 79 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 80 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 81 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 82 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 83 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 84 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 85 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 86 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 87 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 88 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 89 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 90 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 91 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 92 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 93 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 94 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 95 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 96 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 97 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 98 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 99 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 100 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 101 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 102 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 103 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 104 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 105 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 106 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 107 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 108 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 109 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 110 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 111 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 112 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 113 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 114 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 115 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 116 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 117 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 118 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 119 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 120 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 121 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 122 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 123 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 124 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 125 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 126 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 127 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 128 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 129 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 130 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 131 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 132 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 133 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 134 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 135 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 136 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 137 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 138 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 139 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 140 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 141 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 142 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 143 | 01-10-2019 ]

[ Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 144 | 01-10-2019 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า