Masou Gakuen HxH ตอนที่ 1-12 END / SP6


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2016

แนวของเรื่อง : Action / Comedy / Ecchi / Fantasy / Harem / Romance / School / Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          คิซึนะ ได้มาเรียนต่อในโรงเรียนที่พี่สาวแนะนำ ถึงจะไม่มีความสามารถพอที่ใช้เกราะ Zerosu ในการสู้ แต่เขาสามารถเพิ่มพลังให้สาวๆ คนอื่นได้ ด้วยการกระตุ้นความรู้สึกของพวกเธอด้วยการสัมผัสทางร่างกาย
FANSUB โดย : Gildarts-FS / Mayuki-fs&Doki-fs / Varia-anime
Masou Gakuen HxH

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 1 | 06-07-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 2 | 13-07-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 3 | 20-07-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 4 | 27-07-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 5 | 04-08-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 6 | 10-08-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 7 | 17-08-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 8 | 24-08-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 9 | 31-08-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 10 | 07-09-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 11 | 14-09-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ 12 | 21-09-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ SP1 | 11-10-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ SP2 | 27-11-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ SP3 | 15-12-2016 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ SP4 | 05-04-2017 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ SP5 | 05-04-2017 ]

[ Masou Gakuen HxH ตอนที่ SP6 | 05-04-2017 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า