Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 1-13 END


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2016

แนวของเรื่อง : Music

เรื่องย่อ :

          ไอดอลชายและหญิงประจำเดือนต่างๆ มี 12 เดือน 24 คน เนื้อเรื่องต้นฉบับฝั่งไอดอลชาย กล่าวถึงวงไอดอลกลุ่ม Six Gravity (เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม) ที่อยู่ในพื้นที่โตเกียว และวงคู่แข่ง Procellarum (เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน)
FANSUB โดย : WindSky-Fs
Tsukiuta. The Animation

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 1 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 2 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 3 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 4 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 5 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 6 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 7 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 8 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 9 | 16-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 10 | 28-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 11 | 28-01-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 12 | 05-02-2017 ]

[ Tsukiuta. The Animation ตอนที่ 13 | 11-02-2017 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า