Re:Creators ตอนที่ 1-22 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2017

แนวของเรื่อง : Action

เรื่องย่อ :

          มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรเรื่องราวที่น่าสนใจในหลายรูปแบบ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ตัวละครในเรื่องเหล่านั้น มีความตั้งใจทำสิ่งใด ? พวกที่มีพลังใกล้เคียงกับพระเจ้าได้นำเรื่องราวของพวกตนมาสู่โลกมนุษย์พร้อมการลงทัณฑ์ของเทพที่เปลี่ยนแปลงโลก ในโลกของ Re:CREATOR ทุกคน คือ “ผู้สร้าง”
FANSUB โดย : ACE-Z / Buftaku / GLF-Fs
Re:Creators

[ Re:Creators ตอนที่ 1 | 09-04-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 2 | 16-04-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 3 | 23-04-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 4 | 01-05-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 5 | 12-05-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 6 | 22-05-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 7 | 28-05-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 8 | 09-06-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 9 | 15-06-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 10 | 15-06-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 11 | 26-06-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 12 | 08-07-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 13 | 17-07-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 14 | 26-07-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 15 | 02-08-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 16 | 15-08-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 17 | 29-08-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 18 | 09-09-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 19 | 21-09-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 20 | 06-10-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 21 | 27-10-2017 ]

[ Re:Creators ตอนที่ 22 | 01-12-2017 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า