Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1-12 END


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2017

แนวของเรื่อง : Sci-Fi / Mystery / Drama / Fantasy / Shoujo

เรื่องย่อ :

          ชาคุโร่ เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ผู้เขียนบันทึกและแจกเอกสารบน “วาฬโคลน” พาหนะเคลื่อนที่เหนือผืนทะเลทรายที่มีประชากรประมาณ 513 คน เกือบทุกคนบนเกาะเป็นผู้มีสัญลักษณ์จะถูกฝึกให้ใช้พลังจิตแต่จะตายตอนอายุประมาณ 30 ปี เป้าหมายการเดินทางและเรื่องของโลกภายนอกถูกปิดบังจากเหล่าผู้เฒ่าที่ไร้สัญลักษณ์บนเกาะ จนเขาได้ช่วยเหลือสาวปริศนาบนเกาะกลางผืนทรายผู้ทราบเรื่องราวของโลกภายนอก จนมีการรุกรานของพวกจักรวรรดิ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนเกาะไปจากเดิม
FANSUB โดย : Onigiri-FS
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1 | 10-10-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 2 | 17-10-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 3 | 27-10-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 4 | 02-11-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 5 | 08-11-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 6 | 16-11-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 7 | 23-11-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 8 | 01-12-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 9 | 05-12-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 10 | 14-12-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 11 | 21-12-2017 ]

[ Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 12 | 29-12-2017 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า