Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 1-14 END


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2018

แนวของเรื่อง : Action / Comedy / Historical / Parody / Samurai / Sci-Fi / Shounen

เรื่องย่อ :

          บทสุดท้ายของเรื่องกินทามะ (ภาค 10) ในพาร์ท 2 ต่อเนื่องกับบทราคุโย ตามเนื้อหาอนิเมะของ Gintama 2017
FANSUB โดย : Nivea FS / ลุงกิลดาซ
Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 1 | 10-07-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 1 | 09-07-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 2 | 18-07-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 2 | 17-07-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 3 | 25-07-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 3 | 24-07-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 4 | 31-07-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 5 | 08-08-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 6 | 15-08-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 7 | 22-08-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 8 | 27-08-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 9 | 05-09-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 10 | 13-09-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 11 | 21-09-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 12 | 27-09-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 13 | 05-10-2018 ]

[ Gintama.: Shirogane no Tamashii-hen 2 ตอนที่ 14 | 12-10-2018 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า