Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 1-64 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2009

แนวของเรื่อง : Action / Military / Adventure / Comedy / Drama / Magic / Fantasy / Shounen

เรื่องย่อ :

          เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม
FANSUB โดย :
Fullmetal Alchemist: Brotherhood

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 1 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 2 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 3 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 4 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 5 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 6 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 7 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 8 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 9 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 10 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 11 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 12 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 13 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 14 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 15 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 16 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 17 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 18 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 19 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 20 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 21 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 22 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 23 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 24 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 25 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 26 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 27 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 28 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 29 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 30 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 31 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 32 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 33 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 34 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 35 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 36 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 37 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 38 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 39 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 40 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 41 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 42 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 43 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 44 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 45 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 46 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 47 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 48 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 49 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 50 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 51 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 52 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 53 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 54 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 55 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 56 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 57 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 58 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 59 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 60 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 61 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 62 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 63 | 12-09-2018 ]

[ Fullmetal Alchemist: Brotherhood ตอนที่ 64 | 12-09-2018 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า