Kuromukuro ตอนที่ 1-23 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2016

แนวของเรื่อง : Action / Mecha / Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          ผลงานครบรอบ 15 ปีของสตูดิโอ P.A. Works ซึ่งเป็นอนิเมะหุ่นยนต์รบคล้ายๆ กันดั้ม แต่จะเน้นการใช้อาวุธประเภทดาบมากกว่า
FANSUB โดย : ACE-Z & MunashiiKaze-FS
Kuromukuro

[ Kuromukuro ตอนที่ 1 | 10-04-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 2 | 16-04-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 3 | 22-04-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 4 | 01-05-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 5 | 07-05-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 6 | 13-05-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 7 | 20-05-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 8 | 31-05-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 9 | 04-06-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 10 | 11-06-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 11 | 23-06-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 12 | 30-06-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 13 | 04-07-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 14 | 09-07-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 15 | 16-07-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 16 | 23-07-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 17 | 30-07-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 18 | 07-08-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 19 | 13-08-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 20 | 21-08-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 21 | 27-08-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 22 | 03-09-2016 ]

[ Kuromukuro ตอนที่ 23 | 03-10-2016 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า