Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 1-14 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2006

แนวของเรื่อง : Comedy / Mystery / Parody / School / Sci-Fi / Slice of Life

เรื่องย่อ :

          Suzumiya Haruhi สึซึมิยะ ฮารุฮิ นักเรียน ม.4 เป็นจุดเริ่มต้ทั้งหมดในเรื่อง โดยมีความสนใจในสิ่งเหนือ ธรรมชาติ มนุษย์ต่างดาว คนที่มาจากโลกอนาคต และผู้มีพลังจิตและมี ความสามารถท่างกีฬาเปอย่างมากเรียนเก่ง แต่ด้วยความเป็นคนตรงไปตรงมาก จึงมีอุปนิสัยที่ แปลกประหลาด ทำให้เพื่อนที่เป็นคนธรรมดา ไม่อาจจะรับรู้ความต้องการของเธอได้ ยกเว้นเพื่อนเพียงคนเดียวคือ เคียวน์ จนทำให้เธอได้ตั้ง "กองพัน SOS"
FANSUB โดย :
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 1 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 2 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 3 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 4 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 5 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 6 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 7 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 8 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 9 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 10 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 11 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 12 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 13 | 06-05-2019 ]

[ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu ตอนที่ 14 | 06-05-2019 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า