Macross Frontier ตอนที่ 1-25 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2008

แนวของเรื่อง : Action / Space / Mecha / Romance / Military / Music / Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          เริ่มในปี ค.ศ. 2059 เป็นเวลาหลังจากเนื้อเรื่องในซีรีส์ มาครอสเซเว่น 14 ปี โดยที่เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกองยานอาณานิคมของ New UN Spacy (N.U.N.S.) ลำใหม่ที่ชื่อว่า มาครอสฟรอนเทียร์ และการปรากฏตัวของเครื่องบินรบวาริเอเบิล (Variable Fighter) รุ่นทดสอบ วีเอฟ-25 (VF-25) ของบริษัท S.M.S. ซึ่งเป็นบริษัททางการทหารของเอกชน เรื่องเริ่มที่ในกลุ่มอาณานิคมอพยพที่ 25 ที่ถูกเรียกว่า กองยานอาณานิคมมาครอสฟรอนเทียร์ถูกโจมีตีด้วยชนเผ่าต่างดาวVajra ในขณะที่ เชอริล โนม กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ ทำให้คอนเสิร์ตต้องยกเลิกกลางคัน
FANSUB โดย : Soulciety - GsaviouR
Macross Frontier

[ Macross Frontier ตอนที่ 1 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 2 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 3 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 4 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 5 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 6 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 7 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 8 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 9 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 10 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 11 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 12 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 13 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 14 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 15 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 16 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 17 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 18 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 19 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 20 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 21 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 22 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 23 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 24 | 09-05-2019 ]

[ Macross Frontier ตอนที่ 25 | 09-05-2019 ]

ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ gclub
บาคาร่า