Girls und Panzer das Finale ตอนที่ 1


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2017

แนวของเรื่อง : Military / School

เรื่องย่อ :

          ในโลกที่รถถังกลายเป็นศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่งของเหล่านักเรียนหญิง ถือเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จสูงมากในช่วงนั้น นอกจากขายดีแล้ว เกิดแคมเปจญ์ร่วมกับสื่ออื่นหลายอย่างตามมา
FANSUB โดย : Otaku-FS&Tartarus
Girls und Panzer das Finale