Boruto: Naruto Next Generations ตอนที่ 143


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2017

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Super Power / Martial Arts / Shounen

เรื่องย่อ :

          เรื่องราวของเหล่านินจากรุ่นใหม่ โดยตัวหลักเป็น โบรูโตะ รุ่นลูกของนารุโตะและเพื่อนของเขา
FANSUB โดย : / ลุงกิลดาซ
Boruto: Naruto Next Generations
FANSUB ตอน วันที่ลง
ลุงกิลดาซ 1 05-04-2017
ลุงกิลดาซ 2 12-04-2017
ลุงกิลดาซ 3 19-04-2017
ลุงกิลดาซ 4 26-04-2017
ลุงกิลดาซ 5 03-05-2017
ลุงกิลดาซ 6 11-05-2017
ลุงกิลดาซ 7 17-05-2017
ลุงกิลดาซ 8 25-05-2017
ลุงกิลดาซ 9 31-05-2017
ลุงกิลดาซ 10 07-06-2017
ลุงกิลดาซ 11 14-06-2017
ลุงกิลดาซ 12 21-06-2017
ลุงกิลดาซ 13 29-06-2017
ลุงกิลดาซ 14 05-07-2017
ลุงกิลดาซ 15 12-07-2017
ลุงกิลดาซ 16 19-07-2017
ลุงกิลดาซ 17 26-07-2017
ลุงกิลดาซ 18 02-08-2017
ลุงกิลดาซ 19 09-08-2017
ลุงกิลดาซ 20 16-08-2017
ลุงกิลดาซ 21 24-08-2017
ลุงกิลดาซ 22 02-09-2017
ลุงกิลดาซ 23 06-09-2017
ลุงกิลดาซ 24 13-09-2017
ลุงกิลดาซ 25 21-09-2017
ลุงกิลดาซ 26 28-09-2017
ลุงกิลดาซ 27 05-10-2017
ลุงกิลดาซ 28 12-10-2017
ลุงกิลดาซ 29 18-10-2017
ลุงกิลดาซ 30 25-10-2017
ลุงกิลดาซ 31 01-11-2017
ลุงกิลดาซ 32 09-11-2017
ลุงกิลดาซ 33 16-11-2017
ลุงกิลดาซ 34 22-11-2017
ลุงกิลดาซ 35 01-12-2017
ลุงกิลดาซ 36 06-12-2017
ลุงกิลดาซ 37 13-12-2017
ลุงกิลดาซ 38 20-12-2017
ลุงกิลดาซ 39 27-12-2017
ลุงกิลดาซ 40 11-01-2018
ลุงกิลดาซ 41 18-01-2018
ลุงกิลดาซ 42 24-01-2018
ลุงกิลดาซ 43 31-01-2018
ลุงกิลดาซ 44 07-02-2018
ลุงกิลดาซ 45 15-02-2018
ลุงกิลดาซ 46 21-02-2018
ลุงกิลดาซ 47 28-02-2018
ลุงกิลดาซ 48 08-03-2018
ลุงกิลดาซ 49 14-03-2018
ลุงกิลดาซ 50 21-03-2018
ลุงกิลดาซ 51 29-03-2018
ลุงกิลดาซ 52 04-04-2018
ลุงกิลดาซ 53 11-04-2018
ลุงกิลดาซ 54 18-04-2018
ลุงกิลดาซ 55 25-04-2018
ลุงกิลดาซ 56 04-05-2018
ลุงกิลดาซ 57 11-05-2018
ลุงกิลดาซ 58 18-05-2018
ลุงกิลดาซ 59 25-05-2018
ลุงกิลดาซ 60 01-06-2018
ลุงกิลดาซ 61 08-06-2018
ลุงกิลดาซ 62 15-06-2018
ลุงกิลดาซ 63 29-06-2018
ลุงกิลดาซ 64 05-07-2018
ลุงกิลดาซ 65 20-07-2018
ลุงกิลดาซ 66 26-07-2018
ลุงกิลดาซ 67 03-08-2018
ลุงกิลดาซ 68 09-08-2018
ลุงกิลดาซ 69 17-08-2018
ลุงกิลดาซ 70 24-08-2018
ลุงกิลดาซ 71 30-08-2018
ลุงกิลดาซ 72 06-09-2018
ลุงกิลดาซ 73 13-09-2018
ลุงกิลดาซ 74 21-09-2018
ลุงกิลดาซ 75 21-09-2018
ลุงกิลดาซ 76 08-10-2018
ลุงกิลดาซ 77 15-10-2018
ลุงกิลดาซ 78 21-10-2018
ลุงกิลดาซ 79 28-10-2018
ลุงกิลดาซ 80 04-11-2018
ลุงกิลดาซ 81 11-11-2018
ลุงกิลดาซ 82 18-11-2018
ลุงกิลดาซ 83 25-11-2018
ลุงกิลดาซ 84 02-12-2018
ลุงกิลดาซ 85 09-12-2018
ลุงกิลดาซ 86 17-12-2018
ลุงกิลดาซ 87 24-12-2018
ลุงกิลดาซ 88 06-01-2019
ลุงกิลดาซ 89 14-01-2019
ลุงกิลดาซ 90 21-01-2019
ลุงกิลดาซ 91 28-01-2019
ลุงกิลดาซ 92 11-02-2019
ลุงกิลดาซ 93 11-02-2019
ลุงกิลดาซ 94 18-02-2019
ลุงกิลดาซ 95 25-02-2019
ลุงกิลดาซ 96 11-03-2019
ลุงกิลดาซ 97 11-03-2019
ลุงกิลดาซ 98 18-03-2019
ลุงกิลดาซ 99 25-03-2019
ลุงกิลดาซ 100 01-04-2019
ลุงกิลดาซ 101 08-04-2019
ลุงกิลดาซ 102 16-04-2019
ลุงกิลดาซ 103 21-04-2019
ลุงกิลดาซ 104 28-04-2019
ลุงกิลดาซ 105 06-05-2019
ลุงกิลดาซ 106 12-05-2019
ลุงกิลดาซ 107 20-05-2019
ลุงกิลดาซ 108 26-05-2019
ลุงกิลดาซ 109 03-06-2019
ลุงกิลดาซ 110 10-06-2019
ลุงกิลดาซ 111 17-06-2019
ลุงกิลดาซ 112 23-06-2019
ลุงกิลดาซ 113 01-07-2019
ลุงกิลดาซ 114 09-07-2019
ลุงกิลดาซ 115 14-07-2019
ลุงกิลดาซ 116 21-07-2019
ลุงกิลดาซ 117 29-07-2019
ลุงกิลดาซ 118 05-08-2019
ลุงกิลดาซ 119 12-08-2019
ลุงกิลดาซ 120 18-08-2019
ลุงกิลดาซ 121 26-08-2019
ลุงกิลดาซ 122 02-09-2019
ลุงกิลดาซ 123 09-09-2019
ลุงกิลดาซ 124 16-09-2019
ลุงกิลดาซ 125 22-09-2019
ลุงกิลดาซ 126 29-09-2019
ลุงกิลดาซ 127 08-10-2019
ลุงกิลดาซ 128 14-10-2019
ลุงกิลดาซ 129 21-10-2019
ลุงกิลดาซ 130 29-10-2019
ลุงกิลดาซ 131 04-11-2019
ลุงกิลดาซ 132 11-11-2019
ลุงกิลดาซ 133 25-11-2019
ลุงกิลดาซ 134 02-12-2019
ลุงกิลดาซ 135 10-12-2019
ลุงกิลดาซ 136 17-12-2019
ลุงกิลดาซ 137 23-12-2019
ลุงกิลดาซ 138 30-12-2019
ลุงกิลดาซ 139 13-01-2020
ลุงกิลดาซ 140 21-01-2020
ลุงกิลดาซ 141 27-01-2020
ลุงกิลดาซ 142 03-02-2020
143 10-02-2020
144 17-02-2020
145 24-02-2020
146 02-03-2020
147 09-03-2020
148 16-03-2020
149 23-03-2020
150 30-03-2020
151 06-04-2020
152 13-04-2020
153 20-04-2020
154 27-04-2020
155 06-07-2020
โหลดเกม ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์