Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 1


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2021

แนวของเรื่อง : Sports / Drama / Shounen

เรื่องย่อ :

          SuoSumire ที่ถูกคู่แข่งสมัยมัธยมต้นอย่าง Soshizaki Midori ชวนไป อยู่ทีมเดียวกันในระดับมัธยมปลาย เนื่องจาก Soshizaki สัญญาไว้ว่าจะไม่ ปล่อยให้ Suo ต้องเล่น “คนเดียว” และจากการที่ Suo เชื่อใจ Soshizaki ทําให้เธอตกลงเล่นในทีมเดียวกัน แม้ว่าในอดีต Suo จะไม่เคยประสบความสําเร็จเลย หลังจากนั้นเรื่องราวการเล่นฟุตบอลของเธอในระดับมัยมปลาย ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
FANSUB โดย :
Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน